Piatadeimobile.RO

Specialisti.Servicii.Afaceri

Evidenta cadastrala imobile

Adaugat de admin

Categoria: Autorizati cadastru, Colaborare imobiliara, Consultanti imobiliari, Evaluatori imobiliari, Proiectanti si urbanisti, Reorganizare-insolventa, Specialisti drept

  • Localitatea: Bucuresti
  • Telefon: 0757555575
Contacteaza proprietarul anuntului

Formular de contact


Topografie, cadastru si intabulare,inscriere sau notare in cartea funciaraestima topocad consulting

Lucrari de cadastru, topografie sau intabulare pentru:

Apartamente si Garsoniere
Terenuri intravilane/extravilane
Terenuri cu case
Inscrierea/Demolarea unei constructii
Aviz Tehnic pentru numar postal
Dezmembrari (lotizari) de terenuri
Comasari ( alipiri ) de terenuri
Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului;
Intabulare constructii noi – Inscriere constructie noua in Cartea Funciara;
Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;
Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC);
Relevee constructii civile si industriale;
Expertiza tehnica topografica extrajudiciara, identificare teren.
Studii topografice pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor pentru P.U.Z., P.U.D., P.A.D., P.A.C., C.U.T.
Cadastru de specialitate : agricol, forestier, al apelor, fondului imobiliar, retelelor edilitare , terenurilor cu destinatie speciala ( Cailor de comunicatii- cailor ferate, drumurilor, porturilor, aeroporturilor )
Realizarea planurilor topografice de situatie in format analogic si digital
Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari)
Trasari de axe pentru constructii,intarusari, cote, limite de proprietate
Scoateri din circuitul Agricol
Obtinerea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare
Notarea sau/si inscrierea in Cartea Funciara
cadastru-3

Sari la bara de unelte